Opzeggen overeenkomst speelautomaten

Opzeggen overeenkomst speelautomaten

In onze branche wordt er veel met langdurige overeenkomsten gewerkt. In de meeste exploitatieovereenkomsten is een opzegtermijn opgenomen. Dit houdt in dat je binnen een gestelde termijn de overeenkomst schriftelijk moet opzeggen middels een aangetekende brief. Wanneer je deze opzegging niet of niet op tijd doet, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengt. Je overeenkomst wordt dan dus automatisch verlengt, vaak zonder dat je hier de juiste compensatie voor ontvangt. Het is dus heel belangrijk dat de overeenkomst op tijd wordt opzegt, in de meeste overeenkomsten staat een opzeg periode van drie tot zes maanden opgenomen. Een overeenkomst mag je ook direct na ondertekening opzeggen, het is dus niet zo dat je perse hoeft te wachten tot dat de overeenkomst op zijn einde loopt.

 

Doc Boekel Gaming Download de model opzeg brief