BIBOB

BIBOB

Als horeca-ondernemer is het vrijwel zeker dat je met de wet BIBOB te maken krijgt. De overheid ziet de Horeca als risico-sector. In het geval dat de gemeente een situatie verdacht vindt, en dit na nader onderzoekt ook blijkt, dan kan de gemeente de vergunningaanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en beschermt de overheid de concurrentiepositie van integere horeca-ondernemers.

Als de gemeente argwaan heeft, dan kan deze een advies aanvragen bij het landelijk bureau BIBOB. Tegenwoordig wordt er bij het aanvragen van een nieuwe exploitatievergunning en/of een nieuwe drank- en horecavergunning, een preventieve BIBOB-Check gedaan. Wanneer de gemeente onregelmatigheden aantreft in de aanvraag wordt er vaak het landelijk bureau BIBOB ingeschakeld.

VOORKOM VERTRAGING DOOR DE WET BIBOB

Bij het aanvragen van een exploitatie vergunning en drank- en horecavergunning, dient er een ingewikkelde vragenlijst ingevuld te worden. Voor de wet BIBOB dient er volledige inzage te worden gegeven in uw financiële en organisatorische situatie. Een complete vergunningaanvraag bestaat uit 60 tot 175 pagina’s. Wanneer je hier nooit mee te maken hebt gehad kan er snel iets over het hoofd gezien worden. Indien gewenst begeleiden Van Boekel Amusementsautomaten, vaak in samenwerking met uw boekhoudkantoor of financieel adviseur, dit vergunningentraject volledig.